Miljøordning

Miljøledelse er essentielt for HHR El-teknik

Miljøledelse er essentielt for vores firma, og det er en forudsætning for os for at kunne føre vores mål ud i livet. Vi vil i ledelsen gerne klart definere vores holdninger og sørge for, at vi på nemmeste vis viser ansatte såvel som omverdenen, hvad vores intentioner er i forhold til at bevare miljøet.

Det er også vigtigt, at den enkelte medarbejder viser ansvarlighed for miljøet i form af god etik og moral.

Materiel

De produkter, som vi handler med i firmaet, produceres af mere eller mindre miljøorienterede virksomheder. Der kan dog være forhold i produktionslandet, som gør, at det pågældende produktionsfirma ikke tænker i miljø både under og efter produktion.

HHR El-teknik bestræber sig på at indkøbe materiel, som er produceret og leveret af virksomheder, som har en grøn miljøprofil.​

Kontakt os

Transport

Biler i HHR El-teknik har alle et monteret partikelfilter og er købt ind med motorstørrelse, som ikke forbrænder unødigt og derved producerer mere CO2 end nødvendigt.

Grundig planlægning af det daglige arbejde er med til at nedbringe kørsel.

Affald

Håndtering af det daglige affald ender typisk det samme sted uden nogen former for sortering af affaldet. Ved at alt affald bliver smidt ud sammen uden at blive sorteret, mister man muligheden for at genbruge materialet, og i stedet bliver det brændt og kan udlede giftige stoffer.

har en stram sorteringspolitik for at reducere dette problem. Alle medarbejdere bliver instrueret i, hvordan det daglige affald skal sorteres som f.eks. pap, papir, plastik, kabelskrot og elektronisk materiel.

Vi har opstillet en lille container i virksomheden beregnet til kabelskrot. Resten af affaldet afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

Ved større byggesager vil der på byggepladsen være containere til affaldet.

Firmaet vejleder om bortskaffelse af solgte produkter, som kræver særligt hensyn. Her er lysstofrør bl.a. et produkt, som vi oplyser vores kunder om ikke kan smides ud med øvrigt brændbart affald.

Kemikalier

I el-branchen anvendes mange forskellige produkter, der enten består af eller indeholder kemikalier. Heriblandt kan vi nævne; tætningsmidler, smøremidler, batterier, lysstofrør samt glødelamper. Disse materialer er sundhedsskadelige og kræver derfor en miljøkorrekt bortskaffelse.

Vores firma instruerer sine ansatte i, hvordan afskaffelsen af disse materialer skal foregå. Materialerne indeholder giftige stoffer og skal køres på genbrugsstationen, da vi ikke har containere til miljøskadeligt affald på firmaadressen.

Stor dækning og hurtig service

Med et fast team af dygtige elektrikere dækker vi Østerbro, Frederiksberg, Amager, Nørrebro, Vesterbro samt Hellerup, Gentofte og Charlottenlund.

Når du benytter vores el installatører er du altid sikret kvalitetsarbejde, og ved akutte problemer kommer vi hurtigt ud til dig og løser problemet.

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt​

Du kan også ringe os op på nummeret nedenfor. Vi arbejder alle døgnets 24 timer!

Kontakt os

elektriker København

Faste tilbud på kerneydelser

OBS! Læg mærke til vores kampagnetilbud – læs mere her. Vi tilbyder faste tilbud på en række kerneydelser:

El-tjek

1250 kr.* inkl. moms (1000 kr. ex. moms) inkl. rapport.

El-tjeksrapporten bruges ofte af andelsforeninger i forbindelse
med salg af lejligheder.

*Forbehold: Tilbuddet er kun gældende i storkøbenhavn op til 120 kvm.
(Dette er ikke “Villa” Eleftersyn i forbindelse med ejerskifte forsikring)

DUKA One modeller inkl. montering til lave priser

Hos HHR El-teknik er vi eksperter i at montere DUKA One modeller. Vi tilbyder derfor levering og installering af en lang række modeller til lave priser.

HPFI-relæ udskift

1250 kr.* inkl. moms (1000 kr. ex. moms)

*Forbehold: Tilbuddet er kun gældende i storkøbenhavn. Der tages udgangspunkt i at der i forvejen sidder et gammelt relæ. Der tages udgangspunkt i at den eksisterende tavleinstallation er lovlig, så vi kan udskifte på lovlig vis. Der tages udgangspunkt i at der er plads tavlen til nyt HPFI-relæ.​​